לוגו המכון למצוות התלויות בארץ

הצטרפות ל"בית המעשר"

ענץ עץ זית. קישוט

לפניך כמה כללים שיעזרו לך לדעת איזה מנוי נדרש לך

א. מעשר שני הינו חובה בכל מצב (ונוהג בפירות גם ברוב שנת מעשר עני).

ב. מעשר ראשון מיועד עבור הפרשה מפירות וירקות שהם טבל ודאי
(קטיף עצמי מהעץ) ולא עבור ספק טבל (קניה מהשוק).

ג. לוי אינו מחוייב בנתינת מעשר ראשון.

ד. מעשר עני נוהג בשנות ג,ו לשמיטה בלבד.

עריכת מנוי "חבר בית המעשר"

עריכת מנוי חד פעמי לשנה אחת

מנוי זהב

ענץ עץ זית. קישוט

בחרת מנוי מעשר לבית פרטי

מעשר ראשון - פרטי

מנוי מתחדש כל שנה
30 לכל שנה
 • קיום נתינה בפועל ללוי
 • הפרשה בטבל ודאי כדבעי

מעשר שני - פרטי

מנוי מתחדש כל שנה
30 לכל שנה
 • חילול קדושת מעשר שני ונטע רבעי
 • התפסת פרוטה חמורה במטבע

מעשר עני - פרטי

חיוב בשנות מעשר עני
80 לכל שנה
 • קיום נתינה בפועל לעני
 • חובה גם בספק טבל

בחרת מנוי מעשר לבית עסק

מעשר ראשון - עסקי

מנוי מתחדש כל שנה
60 לכל שנה
 • קיום נתינה בפועל ללוי
 • הפרשה בטבל ודאי כדבעי

מעשר שני - עסקי

מנוי מתחדש כל שנה
50 לכל שנה
 • חילול קדושת מעשר שני ונטע רבעי
 • התפסת פרוטה חמורה במטבע

מעשר עני - עסקי

חיוב בשנות מעשר עני
115 לכל שנה
 • קיום נתינה בפועל לעני
 • חובה גם בספק טבל

במנוי זה הנך נושא בעול החזקת המכון

'מנוי זהב' לכלל פעילות המכון, בתוספת למנוי ב‘בית המעשר‘ להפרשת תרומות ומעשרות. מנוי זה הינו נושא בעול החזקת המכון החשוב.
המכון למצוות התלויות בארץ מפעיל בכל השנה:

 • קו הוראה אשר נותן מענה לשאלות בתרומות ומעשרות.
 • אברכים העוסקים בתורת זרעים.
 • טובי העורכים והמגיהים העוסקים בהוצאת ספרי המכון על מצוות התלויות בארץ

בהוראת קבע חודשית בסך 26 ש"ח לחודש הנך מקבל:

ספרי המכון החדשים

בכל שנה מוציא המכון 2 ספרים לפחות
הנך שותף בהוצאתם
הם ישלחו אליך בדואר רגיל

כלול במחיר

מתנת הצטרפות

בחר אחד מספרי המכון
כשי על הצטרפותך כמנוי זהב
ישלח אליך בדואר רגיל

כלול במחיר

מנוי לגליון 'תנובות שדה'

גליון תורני – דו חודשי
בעניני מצוות הארץ וכשרות המזון
ישלח אליך בדיוור ישיר

כלול במחיר

מעשר שני

מטבע לחילול עבור מעשר שני ונטע רבעי
כולל התפסת פרוטה חמורה במטבע

כלול במחיר
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ

מעשר ראשון

במנוי זה הנך מקיים נתינה בפועל ללוי
אינו מיועד עבור הפרשה של ספק טבל

כלול במחיר

מעשר עני

במנוי זה הנך מקיים נתינה בפועל לעני
תוקף המנוי הוא לכל זמן חיוב מעשר עני

כלול במחיר

בחרת מנוי מעשר לבית פרטי

מעשר ראשון - פרטי

מנוי שנתי חד פעמי
35 לשנה
 • קיום נתינה בפועל ללוי
 • הפרשה בטבל ודאי כדבעי

מעשר שני - פרטי

מנוי שנתי חד פעמי
35 לשנה
 • חילול קדושת מעשר שני ונטע רבעי
 • התפסת פרוטה חמורה במטבע

מעשר עני - פרטי

מנוי לשנת המעשר תשפ"ה
80 לשנה
 • קיום נתינה בפועל לעני
 • חובה גם בספק טבל

בחרת מנוי מעשר לבית עסק

מעשר ראשון -עסקי

מנוי שנתי חד פעמי
60 לשנה
 • קיום נתינה בפועל ללוי
 • הפרשה בטבל ודאי כדבעי

מעשר שני - עסקי

מנוי שנתי חד פעמי
50 לשנה
 • חילול קדושת מעשר שני ונטע רבעי
 • התפסת פרוטה חמורה במטבע

מעשר עני - עסקי

מנוי לשנת המעשר תשפ"ה
115 לשנה
 • קיום נתינה בפועל לעני
 • חובה גם בספק טבל

במנוי זה הנך נושא בעול החזקת המכון

'מנוי זהב' לכלל פעילות המכון, בתוספת למנוי ב‘בית המעשר‘ להפרשת תרומות ומעשרות. מנוי זה הינו נושא בעול החזקת המכון החשוב.
המכון למצוות התלויות בארץ מפעיל בכל השנה:

 • קו הוראה אשר נותן מענה לשאלות בתרומות ומעשרות.
 • אברכים העוסקים בתורת זרעים.
 • טובי העורכים והמגיהים העוסקים בהוצאת ספרי המכון על מצוות התלויות בארץ

בהוראת קבע חודשית בסך 26 ש"ח לחודש הנך מקבל:

ספרי המכון החדשים

בכל שנה מוציא המכון 2 ספרים לפחות
הנך שותף בהוצאתם
הם ישלחו אליך בדואר רגיל

כלול במחיר

מתנת הצטרפות

בחר אחד מספרי המכון
כשי על הצטרפותך כמנוי זהב
ישלח אליך בדואר רגיל

כלול במחיר

מנוי לגליון 'תנובות שדה'

גליון תורני – דו חודשי
בעניני מצוות הארץ וכשרות המזון
ישלח אליך בדיוור ישיר

כלול במחיר

מעשר שני

מטבע לחילול עבור מעשר שני ונטע רבעי
כולל התפסת פרוטה חמורה במטבע

כלול במחיר
לוגו המכון למצוות התלויות בארץ

מעשר ראשון

במנוי זה הנך מקיים נתינה בפועל ללוי
אינו מיועד עבור הפרשה של ספק טבל

כלול במחיר

מעשר עני

במנוי זה הנך מקיים נתינה בפועל לעני
תוקף המנוי הוא לכל זמן חיוב מעשר עני

כלול במחיר

מחקר יישומי במצוות התלויות בארץ

מציאת כנה לעץ האגס ללא מגבלות ההלכה

פיקוח וייעוץ כשרותי

פתרונות לסוגי מזון מן הצומח ומן החי

אוצר בית דין

מפקח ומבקר את השטחים והחקלאים

ימי עיון והדרכות

לכל המגזרים ולכל הגילאים

תנובות שדה

חוברת דו-חודשי עדכנית לציבור הרחב

בית מדרש ללימוד תורת "זרעים"

בית מדרש ללימוד הלכתי של מצוות התלויות בארץ